Old Tongue Dictionary - Dutch

From Tar Valon Library
Jump to: navigation, search

Author: Val a'Shain

Legenda ? = complete gok

??? = onbekend

Noot van de vertaler Woorden Zinnen/begrippen Grammatica

Noot van de Vertaler

Deze vertaling is uiteraard niet uit de oude spraak geschied maar uit het Engels. Ik heb geprobeerd om zo dicht mogelijk bij de Nederlandse vertaling van de boeken te blijven. Ik ben echter beter bekend met de Engelse versie en ik ben het ook niet altijd eens met de gebruikte vertaling dus hier en daar zullen wat verschillen te zien zijn. Als u van mening bent dat ik de plank ergens totaal mis sla, laat dit dan even weten middels een mail aan masteratarms@tarvalon.net en ik zal uw suggestie in overweging nemen.

Woorden

A

a = voorzetsel of lidwoord

a'dam = de lijn, zie "dam"

a'vron = waarnemer zie "vron"

aan = een (1)

aan'allein = een man, een man die een heel volk is (Aiel-naam voor Lan). Zie "aan" en "allein"

aethan ? = schild, zie zin "aethan dor"

Aes = samentrekking van een en allen.

aesdaishar = glorie aan allen

aiel = toegewijden

ailen = ???, zie "ta'maral'ailen"

ain ? = is, zie noot 1

ajah = informele of tijdelijke groep van mensen verenigd voor een gemeenschappelijk doel of door een gemeenschappelijk geloof

al = de, van, van de

alcair = de gouden, zie "cair"

Algai = vechters

alantin = broer/broeder

aldazar = de adelaar, zie "dazar"

aldieb = westenwind

algode = katoen

allein = man

allen ? = heuvel

allende = voorwaarts, zie zin "Muad'drin..."

aman ? = draak

an = van de, meervoud, zie noot 2

angreal = werktuig van de ene kracht

aridhol = ???, een stad van het tweede convenant

asa = jij, jullie

asmodean = ???, een Verzaker, samentrekking van een eigennaam?

aso = het

ashan = zwaard

ashandarei = zwaardspeer

Asha'man = wachters, schildwachten

atha ? = persoon

atha'an ? = volken, zie "atha" en "an"

aven ? = roep

avende = boom

avendesora = Levensboom

avendoraldera = Scheut van de Levensboom

ayende = vrijlating/vrijheid

B

baha = ???, zie "nar'baha"

balthamel = ???, een Verzaker

baijan = aanval

bajad = ???, zie zin "bajad drovja"

be'lal = ???, een Verzaker, letterlijk: jaloers?

bekkar ? = bloed

C

ca = doen, zie "ca'lyet"

ca'lyet = vervoeging van "komen"

cab ? = vrij, zie noot 3

caba = paard

caba'donde = een paard om op te rijden, zie "caba", "donde"

caba'drin = cavalerie/ruiters

caballein = vrije man, zie "cab", "allein" en noot 3

cadin ? = kleding, zie "cadin'sor"

cadin'sor = werkkleding

cair = goud

cal = rood

caldazar = rode adelaar, zie "cal" en "dazar"

calhar = rode hand, zie "cal" en "har"

calichniye = welkom

car = opperhoofd

car'a'carn = opperhoofd der opperhoofden

carai = voor de eer, of eer

carn = opperhoofden

carneira = eerste (In the Grenslanden heeft dit woord the betekening 'eerste minnaar' gekregen)

chalinda = lief meisje

choss = ???

con = vaandel

concion = oproep

conde = ???

conje = een soort naald

cour = val, zie "cour'souvra"

cour'souvra = verstandsval (vertaling onzeker)

cor = nacht

corenne = terugkeer

cova = eigenaar, zie "mia'cova"

covale ? = eigendom (verwijst naar een persoon, niet een ding), zie "da'covale"

cuanda = ???

cue = hart

cueran = van het hart

cuebiyar = hart

cuebiyari = harten, zie "cue" en de zin "valdar cuebiyari"

cuendillar = hartsteen

cyndane = laatste kans

D

d = van

d'ma = van de

da ? = overtreffende trap, zie de zin "da'es daemar" en "da'shain"

da'covale = persoon die eigendom is

da'es ? = groot, zie zin "da'es daemar"

da'shain ? = ware vrede, zie noot 4 en de zin "da'shain aiel"

da'tsang = verachterlijke

dadaranell = ??? zie zin "mafal dadaranell"

daemar = spel, zie zin "da'es daemar"

daghain = angst, zie zin "Mordero..."

dai = gevecht, zie noot 4

daishar = glorie, mogelijk letterlijk "gevechtsbloed"

dal = schaal

dam = lijn

damane = beteugelde, zie "dam" en "aan"

dar = ???, zie zin "Muad'drin..."

dar = zuster, of pas

darei = speren

dareis = speer

dazar = adelaar

de = zon

der = meester/ervaren (bijv. nwd)

der'morat = meester geleider

der'sul'dam = meester teugelhoudster, (erg moezame vertaling, de geslachten kloppen niet daar een suldam alleen een vrouw kan zijn)

demandred = ???, een Verzaker

deveniye = majesteit

dieb = wind

din = broer/broeder

diynen = luider/blazer, zie "diynen'd'ma'purvene"

do ? = over, een voorzetsel

domashita ? = warmen, zie zin "Ninte..."

domorakoshi = taal, zie zin "Nosane..."

don = mogelijke vervoeging van 'Donde'? Zie "gai'don"

donde ? = rijden, zie "caba'donde"

doon = zwart, zie de zin "seia doon"

doon = zwart

dor ? = rood, zie zin "aethan dor"

dore = danser

dornat = een soort jachtdier

dovie = verwant aan geluk, zie "dovie'andi" en "dovienya"

dovie'andi ? = dobbelsteen, zie de zin "Dovie'andi..."

dovienya = geluk

drelle = rivier

drin = soldaten

drovja = ???, zie zin "bajad drovja"

duadhe ? = water

duente = houden, zie zin "Mordero..."

dyo = door

E

e = en

ellis = roos

Ellisande = Roos van de Zon

en = meervoud, zie "jeade'en", "shae'en" en noot 2

era = blauw

es = ???, zie de zin "da'es daemar"

F

Far = van de

faile = valk

G

ga ? = is, zie zin "Kodome..."

gai = gevecht, zie noot 4

gai'don = ???, zie de zin "tarmon gai'don

gai'shain = gebonden aan vrede in het gevecht, zie noot 4

gaidin = broeder in het gevecht, zwaardhand, zie "gai" en "din"

govane = wat, zie de zin "Nosane..."

Graendal = ???, een Verzaker

H

hael = ???, zie "m'hael"

hailene = voorlopers

hama = berg, zie de zin "Hama N'dore"

har = hand

haran ? = hand van, zie de zin "Shaidar Haran"

hei = altijd

I

in ? = meervoud, zie noot 2

inde = geen of niet, algemene ontkenning

iro = wij, zie zin "Nosane..."

isain = is, zie zie noot 1

isainde = is niet, samentrekking, zie "isain" en "inde"

isha ?= verrader, mogelijk geen 'a'

Ishamael = Verrader van hoop, een Verzaker

J

Je = scherpe punt of rand

jeade = samentrekking van "jenn" en iets anders? Zie "jeade'en"

jeade'en = ware vinder

jegal = dier met schubben

jenn = waarlijk of waar

jhin = ???, zie "so'jhin"

ji = eer

K

kardon = vrucht met een groene schil van een stekelige plant zonder bladeren

kiserai = glorie

kjasic = vloek

ko'di = de eenheid

kodome ? = hier, zie de zin "Kodome..."

L

Lanfear = dochter van de nacht, een Verzaker

logoth ? = wachtend, zie de zin "Shadar Logoth"

los = vooruit

lyet = kom, zie "ca'lyet"

M

m = ??? voorvoegsel? Zie "m'hael" en "m'taal"

m'hael = leider, aanvoerder

m'taal ? = honden, zie de zin "shae'en m'taal"

ma = de, zie "diynen'd'ma'purvene"

ma'vron ? = bewakers van de zee, samentrekking, zie "miere" en "vron"

machin = ???, zie zin "machin shin"

mad = ???, zie "sha'mad"

mael = hoop

mafal = ???, zie zin "mafal dadaranell"

mahdi = zoeker

mahdi'in = zoekers(s), achtervoegsel is meervoud?

mai = maagd(en)

man = verwant aan zwaard of kling, zie "mandarb" en "manshima"

mandarb = kling

manetheren = thuis in de bergen

manetherendrelle = wateren van het thuis in de bergen, zie "manetheren" en "drelle"

manshima ? = Zwaard, zie "man", zin "Suravye..."

Mar = maagden

maral = ???, zie "ta'maral'ailen"

marath ? = zij die moeten, zie "marath'damane"

marath'damane = zij die beteugeld moeten zijn, zie "damane"

mashadar = het wezen in Shadar Logoth, zie "shadar"

mashiara = geliefde of verloren liefde

mera ? = niets

mera'din = broederloos

mesaana = ???, een Verzaker

mi = mijn

mia = mijn

mia'cova = mijn eigenaar

miere = oceaan/golven

misain = ben, zie noot 1

moghedien ? = spin, een Verzaker

morat = geleider

mordero = dood, zie zin "Mordero..."

Moridin = het graf, als in dood

moridin = graf of tombe

muad = voet

muad'drin = voetsoldaten, zie "muad" en "drin"

muaghde ? = vlees

N

n'dore ? = dansers, zie zin "hama n'dore"

nar = ???, zie "nar'baha"

nar'baha = fool box (ik heb geen idee)

nai ? = mes, zie zin "sovin nai"

ni = ???, geboren in de familie van bv. Perrin t'Bashere ni Aybara, zie zin "Kodome..."

niende ? = verloren, zie zin "Sa souvraya..."

ninte = jouw

ninto = jouw

no = mij, aanwijzend vnw. eerste persoon enkelvoud dat voor het onderwerp geplaatst wordt

no'ri = stenen, strategie spel

nor = snijder

nosane = spreken, zie zin "Nosane..."

O

oosquai ? = whiskey of een andere sterke drank

ordeith = alsem

P

pas = geen, zie zin "Mordero..."

purvene = hoorn, zie "diynen'd'ma'purvene"

R

Rahien = zonsopgang, dagenraad

rahvin = ???, een Verzaker

rhadiem = voorbereiden, zie zin "Muad'drin..."

rhyagelle = zij die thuis komen

S

s = voorvoegsel dat een overtreffende trap aangeeft

sa ? = in, zie zin "Sa souvraya..."

sa'angreal = zeer sterk kanaal voor de ene kracht, zie "sa" en "angreal"

sa'sara = "overtreffende" dans, zie "sa" en "sara"

sag ? = tijd, zie "sagain"

sagain = het is tijd, zie "sag", "ain" en de zin "Dovie'andi..."

sai = verwant aan de ene kracht

saidar = vrouwelijke zijde van de ene kracht, zie "sai" en "dar"

saidin = mannelijke zijde van de ene kracht, zie "sai" en "din"

sam ? = vernietiger

sammael = de vernietiger van hoop, een Verzaker, zie "sam" en "mael"

sar = zij

sara = dans, zie "sa'sara"

se = zichzelf, wederkerend voornaamwoord dat voor het werkwoord geplaatsd wordt, geeft onbepaalde wijs aan

segade = cactus

sei = oog

seia = ogen, zie zin "seia doon"

sei'cair = goudogen

sei'moseiv = neergeslagen ogen (Aiel: iemand die zijn/haar eer verloren heeft)

semirhage = ???, een Verzaker

sene ? = als/gelijkende, zie zin "Sene..."

serenla = eigenwijze dochter

sha = ???, zie "sha'mad"

shaidar = donker, zie zin "Shaidar Haran"

sha'mad = ???, zie "sha'mad conde"

shadar = schaduw, zie "shadar logoth", "mashadar"

shae ? = hond, zie "shae'en"

shae'en ? = honden, zie zin "shae'en m'taal"

shaiel = zij die toegewijd is, zie aiel

shain ? = vrede, zie noot 4

shambayan = kamerheer

shan ? = heer

shar ? = bloed, zie "tai'shar" en "daishar"

shari ? = bloeden?, meervoud van "shar"

shatayan = meesteres van een landgoed

shen = groep

shoufa = stofsluier

sin = hij

siswai = speer

siswai'aman = speer van de draak

so = ???, zie "so'jhin"

soe'feia = waarheidspreker

sofar = ???

so'jhin = hoogte temidden van laagten; erfelijke, hoge dienaren van het bloed

sor ? = werkende, zie "cadin'sor"

sora = leven

sorda = rat

sorei = renner(s)

sovin ? = handen, zie zin "sovin nai"

souvra = verstand, zie "cour'souvra"

souvraya = mijn eigen verstand, zie "Sa souvraya..."

sovya ? = een ander, zie "Sene..."

staera = koperen schraapstokje

sul ? = houder, zie "sul'dam"

sul'dam = lijnhouder, zie "dam"

suravye = ???, zie "Suravye..."

sursa = eetstokjes

T

t'mat ? = tomaat

ta = verwant aan het patroon

ta'maral'ailen = web van het lot, om ta'veren, zie "ta"

ta'veren = brandpunt van het patroon, zie "ta"

taal = ??? zie "m'taal"

taer = recht of overeind gezet

tai ? = waar, zie "tai'shar"

tai'daishar = Heer van Glorie

tai'shar = waar bloed of het ware bloed

tain = meervoud van "tai"

taishite = ???, zie "Suravye..."

tarmon ? = laatste, zie "tarmon gai'don"

tcheran = een strategie spel

tel'aran'rhiod = Wereld van Dromen of ongeziene wereld

ter = ???, zie "ter'angreal"

ter'angreal = object dat the ene kracht richt of gebruikt, zie "angreal"

ti = te

tia = te

toh = verplichting/plicht

tovya = rol, waarschijnlijk derde persoon meervoud wederkerende vorm

tsag = een vloek

tsang ? = gehaatte, zie "da'tsang"

tuatha = reizende, samentrekking met "atha".

tuatha'an = Trekkende Volk, zie "tuatha" en "atha'an"

V

vadin = hindernis/barrierre

val ? = wachter, zie "valdar" en "valon"

valdar = verwant aan "wachter", zie "val" en "valdar cuebiyari"

valon ? = die bewaakt, zie "val" en "tar valon"

vron = wachter(s)

W

wansho = Bouwers (de Ogier)

Y

ya = mijn eigen, achtervoegsel, zie "souvraya"

ye = ik

Z

zemai = mais


Zinnen/begrippen

A

aes sedai = dienaar van allen Waarschijnlijk is "aes" een samentrekking met "a" (allen) en betekend Sedai dienaar.

aethan dor = roodschilden Een Aiel krijgersgenootschap. Mogelijk geeft de uitgang -n aan dat aethan schild betekend. Als dat klopt is "dor" een ander woord voor rood naast "cal".

al'cair'rahienallen = De heuvel van de gouden dagenraad. Zie "cair", "rahien" en "allen"

al caldazar = de rode adelaar Het wapen van Manetheren. "Cal" betekent "rood", en "dazar" betekent "adelaar".

al ellisande = de roos van de zon Het teken voor Aemons vrouw, Eldrene. "Ellisande" kan waarschijnlijk onderverdeeld worden in twee woorden maar het is onduidelijk hoe.

alcair dal = de gouden schaal Een ontmoetingsplaats van de Aiel. "Cair" betekent goud en "dal" schaal.

algai'd'siswai ? = de speerkrijgers, zie "gai" en "siswai"

atha'an miere = het Zeevolk Waarschijnlijk letterlijk "volk zee" daar "miere" "zee" betekent, "atha'an" is het meervoud van "atha" oftewel "persoon"

B

bajad drovja = ??? Een vloek.

C

Caballein misain ye = Ik ben een vrij man. Waarschijnlijk letterlijk "een vrij man ben ik". "Cab" is "vrij", "allein" is "man", "misain" is "ben", en "ye" is "ik". Zie ook noot 3.

Carai an caldazar = Voor de eer van de rode adelaar "Carai" betekent "eer", "an" is in dit geval een voorzetsel, waarschijlijk "van", "cal" betekent "rood" en "dazar" betekent "adelaar".

Carai an ellisande = voor de eer van de roos van de zon "Carai" betekent "eer", "an" is een voorzetsel dat "van" betekent, en "ellisande" betekent "de roos van de zon".

cor darei = nachtsperen Een krijgersgenootschap van de Aiel. "Cor" betekent "nacht" en "darei" betekent "speren".

D

da'es daemar = Het grote spel of het spel der huizen.

da'shain aiel = waarlijk toegewijd aan vrede "Da'shain" kan "ware vrede" betekenen, of iets groter dan vrede, als "da" een overtreffende trap bij "shain", "vrede", is. "Aiel" betekend toegeweid. Zie ook noot 1 voor de interpretatie van da'shain.

dai shan = krijgsheer "Dai" betekent "gevecht", "shan" betekent heer. Zie ook noot 1.

Deveniye, dyo ninte concion ca'lyet ye = Majesteit, aan uw oproep gehoorzaam ik (niet letterlijk). "Deveniye" betekent "majesteit", "dyo" betekent "door", "ninte" betekent "jouw, uw", "concion" betekent "oproep", "ca'lyet" betekent "komen" en "ye" betekent "ik".

diynen'd'ma'purvene = Hoornblazer, zie "Nosane..."

do miere a'vron = de wachters over de zee Waarschijnlijk letterlijk "over oceaan, wachter". "Do" betekent "over", "miere" betekent "oceaan" en "vron" is "wachters".

Dovie'andi se tovya sagain = Het is tijd de dobbelsteen te werpen "Dovie" lijkt verwant aan "dovienya" dat "geluk" betekend. Als we de gebruikelijke woordvolgorde aanhouden, betekent dit "Dobbelsteen zichzelf rollen tijd het is." Dus, "Dovie'andi" betekend "dobbelsteen", "se" is een eenwederkerig vnw "zichzelf", "tovya" is verbuiging van "rollen", "sag" betekent "is". De evnige twee waar geen verwijzing van is zijn "ain" en "Dovie'andi".

duadhe mahdi'in = waterzoekers Een krijgersgenootschap van de Aiel. "Duadhe" betekent "water" en "mahdi'in" is het meervoud van "mahdi" wat "zoeker" betekend.

F

far aldazar din = broeders van de adelaar Waarschijnlijk letterlijk "voor de adelaar, broeders". Een krijgersgenootschap van de Aiel. "Far" betekent "voor", "dazar" betekent "adelaar" en "din" betekend "broeder".

far dareis mai = maagden van de speer Waarschijnlijk letterlijk "voor speer, maagden". Het vrouwelijke krijgersgenootschap van de Aiel. "Far" betekent "voor", "darei" betekent "speer", en "mai" betekent "maagd(en)".

H

hama n'dore = bergdansers An Aiel warrior society. Mogelijk is de "n" voor het tweede woord een meervoudsvorm. Dus, "n'dore" betekent "dansers" en "hama" betekent "berg".

I

Inde muaghde Aes Sedai misain ye = Ik ben geen Aes Sedai vlees. Waarschijnlijk letterlijk "geen vlees Aes Sedai ben ik". "Inde" is een ontkenning, "muaghde" betekent "vlees", "misain" betekent "ben" en "ye" betkent "ik".

J

jenn aiel = de "ware" aiel Waarschijnlijk letterlijk "waarlijk toegewijden". De naam voor de "stam" van de Aeil die Rhuidean bouwden. "Jenn" betekent "waar" or "waarlijk", en "aiel" betekent "toegewijde".

K

Kiserai ti wansho = glorie aan de bouwers "Kiserai" betekent "glorie", "ti" betekent "aan" en "wansho" betekent "bouwers".

Kodome calichniye ga ni Aes Sedai hei = Hier is altijd een welkom voor Aes Sedai Waarschijnlijk letterlijk "Hier welkom is voor Aes Sedai altijd". "Kodome" betekent waarschijnlijk "hier", "calichniye" betekent "welkom", "ga" betekent waarschijnlijk "is", "ni" betekent waarschijnlijk "voor" en "hei" betekent "altijd". Deze zin komt uit Het Oog van de Wereld dus nog de woordvolgorde nog de woorden lijken standaard. Bijvoorbeeld: "ga" lijkt niet verwant aan de "ain" verbuigingen van zijn.

L

Los caba'drin = horsemen/cavalry forward "Los" betekent "voorwaards", "caba" betekent "paard" en "drin" betekent "soldaat"

Los valdar cuebiyari = Hart-wacht voorwaards "Los" betekent "voorwaards" en "valdar cuebiyari" betekent "de hart wacht".

M

machin shin = de zwarte wind De wind in de Wegen. Woordvolgorde onduidelijk.

mafal dadaranell = oude naam van Fal Dara Betekenins van de woorden onduidelijk.

Mia ayende, Aes Sedai = Laat me vrij, Aes Sedai Waarschijnlijk letterlijk "mijn vrijlating/vrijheid, Aes Sedai". "Mia" betekent "mijn" en "ayende" betekent "vrijlating/vrijheid".

Mia dovienya nesodhin soende = ??? Waarschijnlijk letterlijk "Mijn geluk ??? ???". Vetaling verder onbekend.

Mordero daghain pas duente cuebiyar = Dood angst geen vat mijn hart Woord voor woord vertaald.

Muad'drin tia dar allende caba'drin rhadiem = Voetsoldaten voorbereiden om de cavalerie te passeren. Waarschijnlijk letterlijk "voetsoldaten om ??? ??? paard soldaten ???" "Muad" betekent "voet", "drin" betekent "soldaat", "tia" betekent "om" en "caba" betekent "paard"

N

Ninte calichniye no domashitsa = Uw welkom verwarmt me. Waarschijnlijk letterlijk "Uw welkom mij verwarmt" met het onderwerp voor het werkwoord. "Ninte" betekent "jouw/uw", "calichniye" betekent "welkom", "no" betekent "me/mij" en "domashita" betekent "verwarmen". Wederom een zin uit Het Oog van de Wereld, dus de standaard woordvolgorde wordt niet aangehouden.

Nosane iro gavane domorakoshi, diynen'd'ma'purvene = Spreken wij welke taal, blazer van de Hoorn? Woord voor woord vertaald.

R

Rahien Sorei = Dagenraadrenners Een krijgersgenootschap van de Aiel. "Rahien" betekent "zonsopgang" of "dagenraad" en "sorei" betekent "renners".

S

Sa souvraya niende misain ye = Ik ben verdwaald in mijn eigen verstand. Waarschijnlijk letterlijk "In mijn eigen verstand verrdwaald ben ik". "Sa" betekent waarschijnlijk "in", "souvraya" betekent waarschijnlijk "mijn eigen verstand", "niende" betekent waarschijnlijk "verdwaald", "misain" betekent "ben" en "ye" betekent "ik".

seia doon = zwartogen Een krijgersgenootschap van de Aiel. Woordvolgorde onbekend.

Sene sovya caba'donde ain dovienya = Geluk is een paard om te berijden als elk ander. Waarschijnlijk letterlijk "Als een ander een paard te berijden is geluk". Dus, "sene" betekent "als", "sovya" betekent "een ander", "donde" betekent "rijden", "ain" betekent "is" en "dovienya" betekent "geluk".

shaidar haran = hand van het duister "Shaidar" betekent "donker/duister". "haran" betekent "hand van".

sha'mad conde = donderlopers Een krijgersgenootschap van de Aiel. Woordvolgorde onbekend.

shadar logoth = de schaduw wacht De huidige naam van Aridhol. "Shadar" betekent waarschijnlijk "schaduw" en "logoth" betekent waarschijnlijk "wachten".

shae'en m'taal = steenhonden Een krijgersgenootschap van de Aiel. Vanwege de meervoudsuitgang "en" betekent "shae'en" waarschijnlijk "honden", en dus, "m'taal" waarschijnlijk "steen".

shen an calhar = de troep van de rode hand "Shen" betekent "troep", "an" betekent "van", "cal" betekent "rood" en "har" betekent "hand".

sovin nei = meshanden Een krijgersgenootschap van de Aiel. Vanwege de meervoudsuitgang "in" betekent "sovin" waarschijnlijk "handen" en dus, "nai" waarschijnlijk "mes".

Suravye ninto manshima taishite = Vrede begunstige je zwaard Betekent waarschijnlijk letterlijk "??? je zwaard ???". Volgorde van de onbekende woorden tevens onbekend. "Ninto" betekent "jouw/uw" en "manshima" betekent waarschijnlijk "zwaard" daar "man" ook aanwezig is in "mandarb".

T

tain shari = zuiverbloedigen Een krijgersgenootschap van de Aiel. "Tain" is meervoud van "tai" en "shari" het meervoud van "shar". woordvolgorde onbekend. Zie ook "tai'shar".

Tar Valon = Toren die bewaakt "Valon" is waarschijnlijk verwant aan "val" wat waarschijnlijk "wacht/bewaker" betekent, dus "tar" betekent waarschijnlijk "toren".

tarmon gai'don = laatste gevecht/veldslag "Gai" betekent gevecht wat lijkt te impliceren dat "tarmon" "laatste" betekent, maar "last battle" hoeft niet de letterlijke vertaling te zijn.

tia avende alantin = Ogier Betekent waarschijnlijk "van de bomen broeders". "Tia" betekent "van", "avende" betekent "boom" en "alantin" betekent "broeder".

Tia mi aven Moridin isainde vadin = "Geen graf weerstaat mijn geschal", of meer letterlijk "het graf is geen belemmering voor mijn roep". Inscriptie op de hoorn van Valere. waarschijnlijk letterlijk "voor mijn roep, dood is geen hindernis". "Tia" betekent "voor", "mi" betekent "mijn", "aven" betekent "roep", "Moridin" betekent "dood", "isainde" betekent "is niet", en "vadin" betekent "hindernis" of "barrierre".

Tsingu ma choba = Ik ben onwaardig

Tsingo ma choshih = U eert mij

V

valdar cuebiyari = De hartwacht "Val" betekent waarschijnlijk "wacht" en "cue" betekent "hart". Interessant hier is dat "dar" "zuster betekent". Het is niet duidelijk hoe dit in elkaar zit.


Grammatica

Noot 1: "Misain", "isain" en "ain" lijken verbuigingen van "zijn" te zijn. Misain is eerste persoon enkelvoud, en isain en ain lijken beide derde persoon enkelvoud te zijn.

Noot 2: Volgens Jordan kunnen de -n of -i achtervoegsels beiden een meervoud aangeven.

Noot 3: "Caballein": He is gesuggereerd dat dit een samentrekking van "caba" en "allein" is. Betekenis: "ruiter". Het gebruik van het begrip als "vrij man" lijkt cultureel bepaald. Dit zou het creeeren van een nieuw woord "cab" oftewel "free" vermijden.

Noot 4: "Dai" en "gai" lijken beide gevecht/veldslag te betekenen. Ook, "Da'shain" en "Gai'shain" lijken zeer veel op elkaar. "Shain" betekent zoiets als "gezworen de vrede te behouden". "Dai Shan" bestaat ook maar betekent "Gevechtsheer".

a - een voorzetsel of lidwoord al - de/het of van de/van het an - meervoud asa - jij,u aso - het d - of Da verwant aan de -st uitgang in de overtreffende trap in het Nederlands e - en en - meervoud iro - wij mi - mij mia - mijn no - mij sar - zij se - zichzelf sin - hij ti - te, naar tia - voor ye - ik


De zinsbouw is Bepaling-werkwoord-onderwerp.

Jordan over meervoudsvormen: "Het toevoegen van een 'n' is een manier om meervoud aan te geven bij woorden die op een klinker eindigen, maar sommige woorden veranderen in het meervoud en anderen zijn identiek in enkel- en meervoud (onder andere: de meeste woorden die in enkelvoud op een 'n' eindigen). Het woord "mai" betekent "maagd" of "maagden". Een woord voor speer is "dareis", maar het meervoud is "darei. Een andere manier om meervoud aan te geven is het toevoegen van een 'i'. Bijvoorbeeld "shar - bloed" en "shari - bloeden", of 'in' zoals in "mahdi - seeker" en 'mahdi'in - seekers".