Old Tongue Dictionary - Norwegian

From Tar Valon Library
Jump to: navigation, search

Authors: Dinn, Saerin, CeNedra, Dain, Estella

Ord

A

a = en preposisjon eller en artikkel
a'dam = en lenke, se dam
a'vron = observatør se vron
aan = en (1)
aan'allein = en mann (Aielenes navn for Lan) se aan og allein
aethan = skjold, se aethan dor
Aes = sammentrekning av en og alle
aesdaishar = ære til alle
aiel = hengiven
ailen = ukjent, se ta'maral'ailen
ain = er, se fotnote 1
ajah = uformell eller midlertidig gruppe av folk samlet for en felles mening eller mål, eller av en felles tro
akein = svale
al = den, det eller av den, av det
alcair = den gyldne, se cair
Algai = kjemper
alantin = bror
aldazar = ørnen, se dazar
aldieb = vestavind
algode = bomull
allein = mann
allen = ås
allende = fram, se Muad'drin...
aman = drage
an = av de, flertallsform, se fotnote 2
angreal = en redskap av kraften
ansoen = løgner/fiksjon
Aridhol = ukjent, en by av den andre pakt
asa = du
Asmodean = ukjent, en Fortapt, sammentrekning av det virkelige navn?
aso = det
ashan = sverd
ashandarei = sverdspyd
asha'man = Vakt, Forsvarer
atha = person
atha'an = folk, se atha og an
atha'an shadar = Seanchansk navn for mørkefrender
aven = kall
avende = tre
Avendesora = Livets Tre
Avendoraldera = avlegger av Livets Tre
ayende = løslatelse, frihet


B

baha = ukjent, se nar'baha
Balthamel = ukjent, en Fortapt
baijan = angrip
bajad = ukjent, se bajad drovja
Be'lal = ukjent, misunnelig? En Fortapt
bekkar = blod


C

ca = gjøre, se ca'lyet
ca'lyet = konjugasjon av å komme
cab = fri
caba = hest
caba'donde = en hest å ri , se caba, donde
caba'drin = kavaleri
caballein = fri mann, se cab, allein
cadin = klær, se cadin'sor
cadin'sor = arbeidsklær
cair = gul
caisen hob = Seanchansk navn for Den Mørkeste. Caisen blir oversatt med gamle, for gamle Hob.
cal = rød
caldazar = rød ørn , se cal og dazar
calhar = rød hånd, se cal og har
calichniye = velkomst
car = høvding
car'a'carn = Høvding over Høvdinger
carai = for æren eller ære
carn = høvdinger
carneira = første (I Grenselandene betyr dette ordet Førsteelsker)
chalinda = søt jente
choss = ukjent
con = banner
concion = innkalling
conde = ukjent
conje = en nåltype
cour = felle , se cour'souvra
cour'souvra = tankefelle
cor = natt
corenne = retur
cova = eier , se mia'cova
covale = eiet, se da'covale
cuanda = ukjent
cue = hjerte
cueran = av hjertet
cuebiyar = hjerte
cuebiyari = hjerter, se cue og valdar cuebiyari
cuendillar = hjertestein
cyndane = siste sjanse


D

d = av
d'ma = av den
da = superlativ, se da'es daemar og da'shain
da'concion = Utvalgte (Fortapte). Ordet blir brukt av Suroth.
da'covale = person som er eiet
da'es = stor, se da'es daemar
da'shain = ekte fred, se da'shain aiel
da'tsang = foraktet
dadaranell = ukjent, se mafal dadaranell
daemar = spill, se da'es daemar
daghain = frykt, se Mordero...
dai = slag
daishar = ære, muligens bokstavelig slag blod
dal = bolle
dam = lenke
damane = lenket, se dam og aan
dar = ukjent, se Muad'drin...
dar = = søster eller pass
darei = spyd flertall
dareis = spyd entall
dazar = ørn
de = sol
der = mester, erfaren (adj)
der'morat = mesterfører
der'sul'dam = mesterbåndholder
Demandred = ukjent, en fortapt
deveniye = majestet
dieb = vind
din = bror
diynen = blåser, se diynen'd'ma'purvene
do = over, en preposisjon
domashita = varmer, se Ninte...
domorakoshi = språk, se Nosane...
don = mulig konjugasjon av 'Donde'? Se gai'don
donde = å ri, zie caba'donde
doon = svart, se seia doon
doon = svart
dor ? = rød, se aethan dor
dore = danser
dornat = et slags jaktdyr
dovie = relatert til lykke, se dovie'andi og dovienya
dovie'andi = terning, se Dovie'andi...
dovienya = lykke, hell
drelle = elv av
drin = soldater
drovja = ukjent, se bajad drovja
duadhe = vann
duente = holder, se Mordero...
dyo = av


E

e = og
ellis = rose
Ellisande = Solens Rose
en = setter substantiv i flertallsform, se jeade'en, shae'en og noot 2
era = blå
es = ukjent, se da'es daemar


F

far = av
faile = falk


G

ga = er, se Kodome...
gai = slag
gai'don = ukjent, se tarmon gai'don
gai'shain = Forpliktet til Fred i Strid
gaidin = Stridsbror, vokter. Se gai og din
govane = hva, se Nosane...
Graendal = ukjent, en Fortapt


H

hael = ukjent, se m'hael
hailene = forløperne
hama = fjell, se Hama N'dore
har = hånd
haran = hånden til/av, se Shaidar Haran
hei = alltid


I

imsoen = sannhet/ikke-fiksjon
in ? = setter substantiv i flertallsform, se fotnote 2
inde = nektelse: nei, ikke
iro = vi, se Nosane...
isain = er, se fotnote 1
isainde = er ikke, se isain og inde
isha = forræder
Ishamael = Forræder av Håpet, en Fortapt


J

je = skarpt punkt eller egg
jeade = mulig sammentrekning av Jenn og noe, se jeade'en
jeade'en = sann finner
jegal = skjellete dyr
jenn = sann eller sant
jhin = ukjent, se so'jhin
ji = ære


K

kardon = en grønn frukt fra en tornet plante
kiserai = heder, ære
kjasic = et kraftuttrykk
ko'di = intet
kodome = her, se Kodome...


L

Lanfear = Nattens Datter, en Fortapt
logoth = venter, se Shadar Logoth
los = forover
lyet = kom, se ca'lyet


M

m = ukjent, muligens et slags prefiks, se m'hael og m'taal
m'hael = leder
m'taal = hunder, se shae'en m'taal
ma = den, se diynen'd'ma'purvene
ma'vron = de som skuer utover sjøen (sammentrekning). Se miere og vron
machin = ukjent, se machin shin
mad = ukjent, se sha'mad
mael = håp
mafal = ukjent, se mafal dadaranell
mageen = tusenfryd; prestekrage
mahdi = søker
mahdi'in = søker(e)
mai = jomfru(er)
man = relatert til sverd eller blad, se mandarb og manshima
mandarb = blad
Manetheren = hjem i fjellet
Manetherendrelle = vann av et hjem i fjellet, se manetheren og drelle
manshima = sverd, se man og Suravye...
mar = jomfruer
maral = ukjent, se ta'maral'ailen
marath = = de som må, se marath'damane
marath'damane = de som må være båndlagt, se damane
mashadar = skapningen i Shadar Logoth, se shadar
mashiara = hjertekjær eller en tapt kjærlighet
mera ? = intet
mera'din = brorløs
Mesaana = ukjent, en Fortapt
mi = min
mia = min
mia'cova = min eier
miere = sjø, bølger
misain = er, se noot 1
moghedien = edderkopp, en Fortapt
morat = passer
mordero = død, se Mordero...
Moridin = graven, Død
moridin = grav
muad = fot
muad'drin = fotsoldater, se muad og drin
muaghde = kjøtt


N

n'dore = dansere, se hama n'dore
nar = ukjent, se nar'baha
nar'baha = idiotboks
nai = kniv, se sovin nai
ni = ukjent, født inn i familien som f.eks Perrin t'Bashere ni Aybara, se Kodome...
niende = tapt, se Sa souvraya...
ninte = din
ninto = din
no = meg, adirekte objekt pronomen
no'ri = steiner, strategispill
nor = kutter, hogger
nosane = snakke, se Nosane...


O

oosquai ? = whiskey/brandy laget av aielene
ordeith = ormetre


P

pas = ingen, se Mordero...
purvene = horn, se diynen'd'ma'purvene


R

rahien = Daggry
Rahvin = ukjent, en Fortapt
rhadiem = forberede , se Muad'drin...
rhyagelle = de som kommer hjem


S

s = prefiks knyttet til ord for å lage et superlativt utsagn
sa = i, se Sa souvraya...
sa'angreal = veldig sterk Kraftkanal, se sa og angreal
sa'sara = dans, med superlativet lagt til. Dansen av alle danser, se sa og sara
sag = tid, se sagain
sagain = tiden er inne, se sag, ain en de zin Dovie'andi...
sai = relatert til kraft
saidar = kvinnelig halvdel av kraft, se sai og dar
saidin = mannlig halvdel av kraft, se sai og din
sam = ødelegger
Sammael = ødelegger av håp, en Fortapt, se sam og mael
sar = henne, hun
sara = dans, se sa'sara
se = seg (et refleksivt pronomen)
segade = kaktus
sei = øye
seia = øyne, se seia doon
sei'cair = gyldenøye
sei'moseiv = lave øyne (en som har tapt all ære)
Semirhage = en Fortapt. Hun blir kalt Smertens Frue, men dette er kanskje ikke en oversettelse.
sene = som (sammenligner to gjenstander), se Sene...
serenla = sta datter
sha = ukjent, se sha'mad
shaidar = mørk, se Shaidar Haran
sha'mad = ukjent, se sha'mad conde
shadar = skygge, se shadar logoth, mashadar
shae ? = hund, se shae'en
shae'en ? = hunder, se shae'en m'taal
shaiel = hun som er hengiven, se aiel
shain = fred
shambayan = kammerherre
shan = herre
shar = blod, se tai'shar og daishar
shari = blods
shatayan = kvinnelig herre av et gods
shen = bande
shoufa = støvslør
sin = han
siswai = spyd
siswai'aman = dragens spyd
so = ukjent, se so'jhin
soe'feia = sannhetsnakker
sofar = ukjent
so'jhin = høyde blant lave (øvre tjenere hos Blodet)
sor = jobber, se cadin'sor
sora = livet
sorda = rotte
sorei = løper(e)
sovin = hender, se sovin nai
souvra = hjerne, se cour'souvra
souvraya = min egen hjerne/bevissthet, se Sa souvraya...
sovya = en annen, se Sene...
staera = skrapepinne av kopper
sul ? = holder, se sul'dam
sul'dam = båndholder, se dam
suravye = ukjent, se Suravye...
sursa = spisepinner


T

t'mat ? = tomat
ta = Relatert til Mønsteret
ta'maral'ailen = skjebnens nett, se ta
ta'veren = mønsterets brennpunkt, se ta
taal = ukjent, se m'taal
taer = rett eller oppreist
tai = sant, se tai'shar
tai'daishar = Ærens Herre
tai'shar = sant blod
tain = flertallsform av 'tai?
taishite = ukjent, se Suravye...
tarmon = siste, se tarmon gai'don
tcheran = et strategispill
tel'aran'rhiod = verden av drømmer, Drømmeverdenen
ter = ukjent, se ter'angreal
ter'angreal = objekt som veileder eller bruker den Ene Kraften, we angreal
ti = til
tia = til
toh = forpliktelse, plikt
tovya = ruller (tredje person flertall, refleksivt)
tsag = kraftuttrykk
tsang = hatet, se da'tsang
tuatha = reisende, muligens en sammentrekning som involverer atha.
tuatha'an = Det Vandrende Folket, se tuatha en atha'an


V

vadin = hinder eller barriere
val = vakt, se valdar og valon
valdar = relatert til Vakt, se val og valdar cuebiyari
valon = som vokter, se val og tar valon
vron = observatør(er)


W

wansho = Byggere (Ogurene)


Y

ya = min egen, mitt eget se souvraya
ye = jeg


Z

zemai = mais


Fraser

A

aes sedai = tjener til, av alle
Sedai = tjener
Aes er en sammentrekning av ordene som betyr til og alle

aethan dor = røde skjold
En Aiel krigerorden
Dor = rød
Aethan = skjold

al'cair'rahienallen = Den Gylne Daggrys ås. Se cair, rahien og allen
Cair = gull
Rahien = daggry
Allen = ås

al caldazar = Den Røde ørn
Cal = rød
Dazar = ørn

al ellisande = Solens Rose
Eldrene, Dronningen av Manetherens banner.

alcair dal = Den Gylne Bolle
En Aiel samlingsplass.
Cair = gull
Dal = bolle

algai'd'siswai = Krigerne av Spydet, se gai en siswai

atha'an miere = Sjøfolket
Ord for ord, Folket av Sjøen
Miere = sjø
Atha'an = folk


B

bajad drovja = ukjent
Et kraftuttrykk.


C

Caballein misain ye = jeg er en fri mann
Cab = fri
Allein = mann
Misain = er
Ye = jeg

Carai an caldazar = For æren av den Røde ørn
Carai = ære
An = av den, de
Cal = rød
Dazar = ørn

Carai an ellisande = For æren av Solens Rose
Carai = ære
An = av den, de
Ellisande = Solens Rose

cor darei = nattspyd
En Aiel krigerorden
Cor = natt
Darei = spyd


D

da'es daemar = det store spillet, husspillet

da'shain aiel = sann fred hengiven
Da'shain = sann fred
Aiel = hengiven

dai shan = kampherre
Dai = kamp
Shan = herre

Deveniye, dyo ninte concion ca'lyet ye = Majestet, ved deres tilkalling kommer jeg
Deveniye = majestet
Dyo = ved
Ninte = deres
Concion = innkalling
Ca'lyet = kommer
ye = jeg

diynen'd'ma'purvene = Blåser av Hornet, se Nosane...
Purvene = horn
Diynen = blåser
D'ma = av

do miere a'vron = Vokterne over havet
Do = over
Miere = hav
Vron = voktere

Dovie'andi se tovya sagain = Det er tid for å rulle terningene
Ord for ord, Terninger selv, rulle tid det er
Dovie = relatert med dovienya, som betyr hell
Dovie'andi = terninger
Se = et refleksivt pronomen, som betyr selv, seg selv
Tovya = en konjugasjon av å rulle
Sagain = er

duadhe mahdi'in = vannsøkere
En Aiel krigerorden
Duadhe = vann
Mahdi'in = mahdi, flertall


F

far aldazar din = brødre av ørnen
En Aiel krigerorden. Ord for ord, For ørnen bror.
Far =for
Dazar = ørn
Din = bror

far dareis mai = jomfruer av spydet
Den kvinnelige Aiel krigerordenen. Ord for ord, For spydet, jomfru.
Far = for
Darei = spyd
Mai = jomfru


H

hama n'dore = fjelldansere
En Aiel krigerorden.
N'dore = dansere
Hama = fjell


I

Inde muaghde Aes Sedai misain ye = Jeg er ikke noe Aes Sedai-kjøtt.
Ord for ord, Ikke kjøtt Aes Sedai er jeg
Inde = nektelse
Muaghde = kjøtt
Misain = er
Ye = jeg


J

jenn aiel = den sanne aiel
Ord for ord, sann hengiven
Jenn = sann
Aiel = hengiven


K

Kiserai ti wansho = ære til Byggerene
Kiserai = ære
Ti = til
Wansho = byggere

Kodome calichniye ga ni Aes Sedai hei = Her er alltid en velkomst for Aes Sedai
Ord for ord, Her velkomst er for Aes Sedei alltid.
Kodome = her
Calichniye = velkommen
Ga = er (ikke relatert til ain verbet)
Ni = for
Hei = alltid


L

Los caba'drin = kavaleri fram
Los = fram
Caba = hest
Drin = soldat

Los valdar cuebiyari = Hjertegarden fram!
Los = fram
Valdar cuebiyari = Hjertegarden


M

machin shin = den sorte vinden
Vinden i Veiene
Ord ukjente.

mafal dadaranell = Gammelt navn for Fal Dara
Ord ukjente.

Mia ayende, Aes Sedai = Løslat meg, Aes Sedai/Få min frihet, Aes Sedai
Ord for ord, min frihet, Aes Sedai
Mia = min
Ayende = løslatelse, frihet

Mia dovienya nesodhin soende = ukjent


Mordero daghain pas duente cuebiyar = Mitt hjerte holder ingen frykt for døden.
Ord for ord, Død frykt ikke holder mitt hjerte
Mordero = død
Daghain = frykt
Pas = ingen
Duente = holder
Cuebiyar = hjerte

Muad'drin tia dar allende caba'drin rhadiem = Fotsoldater gjør klar til å slippe forbi kavaleri.
Muad = fot
Drin = soldat
Tia = til
Caba = hest
Allende = fram
Rhadiem = gjør klar


N

Ninte calichniye no domashitsa = Din velkomst varmer meg
Ord for ord, Din velkomst meg varmer
Ninte = din
Calichniye = velkomst
No = meg
Domashita = varmer


R

Rahien Sorei = Morgenløpere
En Aiel krigerorden.
Rahien = daggry
Sorei = løpere


S

Sa souvraya niende misain ye = Jeg er tapt i min egen hjerne.
Ord for ord, i min egen hjerne tapt er jeg.
Sa = i
Souvraya = min egen hjerne
Niende = tapt
Misain = er
Ye = jeg

seia doon = sorte øyne
En Aiel krigerorden.
Seia = øyne
Doon = svart

Sene sovya caba'donde ain dovienya = Lykken er en hest å ri som alle andre.
Ord for ord, Som en annen hest å ri, er lykke.
Sene = som
Sovya = en annen
Donde = å ri
Dovienya = lykke, hell

shaidar haran = mørkets hånd
Shaidar = mørk
Haran = hånd av

sha'mad conde = tordenløpere
En Aielsk krigerorden.
Ord ukjente

shadar logoth = skyggen venter
Ord for ord, Venter gjør Skyggen
Shadar = skygge
Logoth = venter

shae'en m'taal = steinhunder
En Aiel krigerorden.
Shae'en = hunder
M'taal = stein

shen an calhar = den røde hånds forbund
Shen = forbund, bande
An = av
Cal = rød
Har = hånd

sovin nei = knivhender
En Aiel krigerorden.
Sovin = hender
Nai = kniv

Suravye ninto manshima taishite = Fred være med ditt sverd
Suravye og taishite er ukjente ord, så bokstavlig oversetting er vanskelig.
Ninto = din, ditt
manshima = en ordform av sverd.


T

tain shari = sant blod (flertall)
En Aiel krigerorden
Tain = sann, flertall
Shari = blod, flertall

Tar Valon = tårn som vokter
Valon = vakt
Tar = tårn

tarmon gai'don = siste slaget
Siste slaget er muligens ikke den korrekte oversettelsen.
Gai = slag
tarmon = (er tenkt å være) siste.

tia avende alantin = Ogur, Bror til Trærne.
Ord for ord, til trærne, Bror
Tia = til
avende = tre
alantin = bror

Tia mi aven Moridin isainde vadin = Døden er intet hinder til mitt kall.
Frasen på Valeres Horn. Ord for ord, Til mitt kall, døden er intet hinder.
Tia = til
mi = mitt
aven = kall
Moridin = død
isainde = er intet
vadin = hinder

Tsingu ma choba = Jeg er uverdig

Tsingo ma choshih = Du beærer meg


V

valdar cuebiyari = hjertevakten
Val = vakt
cue = hjerte


Grammatikk

FotNote 1: Misain, isain og ain ser alle ut til å være former av verbet å være. Misain er første person entall, og isain og ain ser begge ut til å være tredje person entall.

FotNote 2: Ifølge Jordan, kan både -n og -i endelse bety at ordet er i flertallsform.

a - preposisjon eller artikkel
al - den, det, eller av den, av det
an - flertallsform
asa - du
aso - det
d- av
Da - er som -est i norsk et superlativ
e - og
en - flertallsform
iro - vi
mi - min
mia - min
no - meg
sar - hun
se - seg
sin - han
ti - til
tia - til
ye - jeg

Setningstrukturen er Verbal-Verb-Subjekt.


Å legge til en 'n' er en måte å sette ord som slutter på en vokal i flertallsform, men noen ord endrer form i flertall og noen er like i flertall og entall; inkludert, men ikke begrenset til, de fleste ord som slutter på 'n' i entall. Ordet mai betyr jomfru eller jomfruer. Et ord for spyd er dareis, men dets flertallsform er darei. En annen måte å lage flertallsform på er å legge til en i, som i shar -- blod og Shari -- Blod (flertall), eller in -- såker er mahdi og søkere er mahdi'in.

-Robert Jordan, Old Tongue Letter
http://www.princeton.edu/~abergman/jordan/OTLetter.txt

Kilder

http://www.angelfire.com/tx/jcs97b/otd.html
http://www.geocities.com/Area51/Chamber/7510/wot/main.html
http://www.princeton.edu/~abergman/jordan/cot.html